کمی درباره ما

ایجاد تکنولوژی‌های نوین، نیازمند ساختارهای چابک و مقیاس‌پذیر است. تیم روباست، مأموریت دارد، چالش تبدیل ایده به محصول را کم‌هزینه و بهره‌ور طراحی کند و به سرانجام برساند.
فرهنگ کاری، روش‌ها و ابزارهای روباست، بهینه شده‌اند تا محصول جدید با محوریت کیفیت و رضایت از عملکرد مدیریت شود و در مسیر توسعه باشد. تخصص بینارشته‌ای، اصالت در طراحی و دقت بالا در ساخت، از ویژگی‌های فناوری‌های توسعه یافته‌ی روباست است که در صنایع مختلف نتایج چشم‌گیر داشته است.
هدف روباست، طراحی، ساخت و مقیاس‌پذیر کردن فناوری برای موفقیت و جهش کسب و کار است.

0 +
رضایت مشتریان
0 +
نیروی انسانی
0 +
مدت زمان فعالیت
0 +
پروژه انجام شده

همکاران و مشتریان

تیم ما