پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی را که توسط موتورهای الکتریکی، احتراق داخلی و … تامین میگردد به انرژی هیدرولیکی تبدیل میکند. در واقع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی یا نیوماتیکی انرژی سیال را افزایش میدهدتا در مکان موردنیاز این انرژی افزوده به کار مطلوب گردد. با توجه به نفوذ روز افزون سیستم های هیدرولیکی در صنایع مختلف وجود پمپ هایی با توان و فشارهای مختلف بیش از پیش موردنیاز است.
درواقع فشار اتمسفر در اثر خلا نسبی بوجود آمده به خاطر عملکرد اجزای مکانیکی پمپ، سیال را مجبور به حرکت به سمت مجرای ورودی آن نموده تا توسط پمپ به سایر قسمت های مدار هیدرولیک رانده شود. حجم روغن پرفشار تحویل داده شده به مدار هیدرولیکی بستگی به ظرفیت پمپ و در نتیجه به حجم جا به جا شده سیال در هر دور و تعداد دور پمپ دارد. ظرفیت پمپ با واحد گالن در دقیقه یا لیتر بر دقیقه بیان میشود.

پمپ های دنده ای (Gear Pumps)

این پمپ ها به دلیل طراحی آسان، هزینه ساخت پایین و جثه کوچک و جمع و جور در صنعت کاربرد زیادی پیدا کرده اند. ولی از معایب این پمپ ها میتوان به کاهش بازده آنها در اثر فرسایش قطعات به دلیل اصطکاک و خوردگی و در نتیجه نشت روغن در قسمت های داخلی آن اشاره کرد. این افت فشار بیشتر در نواحی بین دنده ها و پوسته و بین دنده ها قابل مشاهده است. انواع پمپ دنده ای:
1- دنده خارجی External Gear Pumps
2- دنده داخلی Internal Gear Pumps
3- گوشواره ای Lobe Pumps
4- پیچی Screw pumps
5- ژیرو تور Grotor Pumps

دنده خارجی External Grear Pumps
در این پمپ ها یکی از چرخ دنده ها به محرک متصل بوده و چرخ دنده دیگر هرزگرد می باشد. با چرخش محور محرک و دور شدن دنده های چرخ دنده ها از هم با با ایجاد خلاء نسبی روغن به فضای بین چرخ دنده و پوسته کشیده شده و به سمت خروجی رانده میشود لقی بین پوسته و دنده ها در اینگونه پمپ ها حدود 0.025 میلی متر میباشد.
با توجه به دورهای بالای پمپ که تا 2700rpm میرسد پمپاژ بسیار سریع انجام میشود. این مقدار در پمپ های دنده ای با جابجایی متغیر میتواند از 75 تا 1750rpm متغیر باشد. پمپ های دنده ای برای فشارهای تا 300psi (200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع) طراحی شده اند که البته اندازه متداول آن 1000psi است.