17 دسامبر, 2022

مبدل حرارتی

مبدل های حرارتی برای انتقال حرارت از یک سیال به سیال دیگر استفاده می‌شوند. این سیال ممکن است گاز، مایع یا ترکیبی از هر دو باشد […]
15 دسامبر, 2022

عملگر خطی

عملگر خطی چیست؟ عملگر خطی ، وسیله ایست که حرک چرخشی موتور الکتریکی را به حرکت خطی تبدیل می کند، موتور الکتریکی، میله را به حرکت […]
9 نوامبر, 2022

پمپ

پمپ وسیله ای است که انرژی را صرف بالابردن، انتقال یا فشرده سازی سیال می کند. اولین پمپ ها، وسیله ای برای انتقال آب بودند مانند […]
13 مارس, 2022

تعریف مهندسی معکوس و مهندسی مستقیم

هر فرآیند مهندسی، طبق یک فرمول و دانشِ ابتدایی شکل می‌گیرد. مهندسی مستقیم، روند ساخت یک محصول یا سیستم به طور طبیعی، از مسیر دانش(ایده، فرمول، […]
19 فوریه, 2022

تدوین استراتژی تکنولوژی

در کتاب تدوین استراتژی تکنولوژی (نشر سازمان صنایع دفاع) آمده است: «استراتژی تکنولوژی یک استراتژی عملیاتی است که می‌توان آن را ترجمان استراتژی کلان سازمان در حوزه‌ی تکنولوژی […]
19 فوریه, 2022

نقش مهندسی معکوس در صنعت کشورهای در حال توسعه

مهندسی معکوس یک شیوه‌ی آنالیز و تولید محصول است که در بسیاری از زمینه‌ها کاربرد دارد؛ شناخته شده‌ترین کاربرد آن در صنعت است. صنعت کشورهای در […]