13 مارس, 2022

تعریف مهندسی معکوس و مهندسی مستقیم

هر فرآیند مهندسی، طبق یک فرمول و دانشِ ابتدایی شکل می‌گیرد. مهندسی مستقیم، روند ساخت یک محصول یا سیستم به طور طبیعی، از مسیر دانش(ایده، فرمول، […]
19 فوریه, 2022

نقش مهندسی معکوس در صنعت کشورهای در حال توسعه

مهندسی معکوس یک شیوه‌ی آنالیز و تولید محصول است که در بسیاری از زمینه‌ها کاربرد دارد؛ شناخته شده‌ترین کاربرد آن در صنعت است. صنعت کشورهای در […]