19 فوریه, 2022

تدوین استراتژی تکنولوژی

در کتاب تدوین استراتژی تکنولوژی (نشر سازمان صنایع دفاع) آمده است: «استراتژی تکنولوژی یک استراتژی عملیاتی است که می‌توان آن را ترجمان استراتژی کلان سازمان در حوزه‌ی تکنولوژی […]